دوره های آموزشی

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

سر فصل دوره:

 • مقدمه، کلیات و مرور مدل­های مشهور برنامه ریزی راهبردی
 • آماده سازی محیط داخلی سازمان
 • تحلیل اسناد بالادستی و ذینفعان
 • تحلیل ارزش­های بنیادین، فلسفه وجودی و تدوین بیانیه ها
 • تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان
 • ماتریس SWOT
 • ماتریس­های تحلیل کیفی و کمی
 • تعیین موقعیت استراتژیک
 • تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی
 • تعیین اهداف و تاکتیک­ها و شاخص­های کلیدی عملکرد
 • تعیین سیاست­ها، سیستم­ها و فرآیندهای سازمانی و تخصیص منابع
 • توصیف دورنمای سازمان
 • سیستم محاسبه و ارزیابی عملکرد یکپارچه استراتژی­ها و اهداف

دوره آموزشی مدیریت ریسک جامع سازمان

سر فصل دوره:

 • معرفی تاریخچه مدل مدیریت ریسک جامع سازمانی کوزو
 • تشریح اصل فرهنگ و حاکمیت (راهبری)
 • تشریح اصل تدوین استراتژی و هدف
 • تشریح اصل عملکرد
 • تشریح اصل مرور و بازبینی
 • تشریح اصل اطلاعات، ارتباطات و گزارشگری
 • ابزارهای کیفی و کمی مدیریت ریسک جامع سازمان
 • نرم افزارهای مدیریت ریسک جامع سازمانی

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

سر فصل دوره:

 • مقدمه و کلیات مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • شناسایی فرآیندها
 • زبان مدلسازی
 • نرم افزارهای مدلسازی فرآیندها
 • مدلسازی مقدماتی و پیشرفته فرآیند
 • کشف فرآیندها
 • تحلیل کیفی فرآیندها
 • تحلیل کمی فرآیندها
 • باز طراحی فرآیندها
 • مدیریت عملکرد فرآیندها
 • مدیریت یکپارچه فرآیندهای سازمان

دوره آموزشی مدیریت عملکرد جامع سازمان

سر فصل دوره:

 • مقدمه و کلیات مدیریت عملکرد جامع سازمان
 • شاخص­های مالی (بهره­برداری دارایی، عملکرد عملیاتی، جریان نقدی، حسابداری، نقدینگی و ……. )
 • شاخص­های غیرمالی ( مهندسی، منابع انسانی، لجستیک، تولید، فروش و بازاریابی و ……….. )
 • مفاهیم اندازه گیری عملکرد تکامل یافته
 • اشتباهات در اندازه گیری عملکرد و استفاده از شاخص ها
 • تعریف و محاسبه صحیح شاخص های عملکرد
 • طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد جامع سازمان
 • سازماندهی مستندات و داشبورد سازی مقدماتی

 

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK نگارش ششم

سر فصل دوره:

 • مقدمه و کلیات مدیریت پروژه
 • محیط استراتژیک پروژه ها
 • مهارت­ها و نقش مدیر پروژه
 • حوزه­های دانشی (یکپارچگی، محدوده، زمان­بندی، هزینه، کیفیت، منابع، ارتباطات، ریسک، تدارکات، ذینفعان)
 • پرتفولیو، طرح­ها و پروژه­ها
 • چرخه حیات پروژه، عوامل محیطی بنگاه و دارایی­های فرآیندی سازمان
 • گروه­های فرآیندی ( آغازین، برنامه­ریزی، اجرایی، نظارت و کنترل و اختتامی)
 • آشنایی با مفاهیم و ابزارهای کنترل پروژه
 • آشنایی با نرم افزار Microsoft Project

دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه

سر فصل دوره:

 • مقدمه و کلیات مدیریت ریسک پروژه
 • مفاهیم کلیدی، روندها و شیوه­های نوپا در مدیریت ریسک پروژه
 • ملاحظات سفارشی سازی، و محیط چابک و انطباق پذیر
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک ها
 • تحلیل کیفی ریسک­ها
 • تحلیل کمی ریسک­ها
 • برنامه ریزی واکنش به ریسک­ها
 • اجرای واکنش به ریسک­ها
 • نظارت بر ریسک­ها
 • آشنایی با نرم افزار PertMaster